Sök

Starta och bedriva fristående verksamhet

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg, där familjedaghem är en form, ska du ansöka om det hos barn- och utbildningsnämnden. Detta kan också gälla fritidshem som är fristående från skola.

Beslut om godkännande från barn- och utbildningsnämnden krävs för rätt till bidrag. 

Riktlinjer för fristående verksamhet

Riktlinjer för att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshemPDF (pdf, 524.6 kB)
Ansökan för att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshemWord (word, 65.7 kB)

Regler och avgifter

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i VarbergsPDF (pdf, 900.3 kB)

Tilläggsbelopp

Förskolechef för fristående verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.
Tilläggsbeloppet kan endast sökas för barn som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Riktlinje tilläggsbelopp
PDF
(pdf, 155.1 kB)Instruktion för att ansöka om tilläggsbelopp för särskilt stödPDF (pdf, 45.7 kB)
Blankett ansökan om tilläggsbelopp särskilt stödWord (word, 75.7 kB)

Tillsyn

Varbergs kommunen genomför regelbunden tillsyn av verksamhet som bedrivs av enskild huvudman.

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.PDF (pdf, 175.8 kB)

Plan för tillsyn av fristående förskolorPDF (pdf, 253.2 kB)

ikon

Kontakta oss

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt via växeln

0340-880 00

bun@varberg.se

Utredare

Margareta Börjesson
0340-882 79
margareta.borjesson@varberg.se

Avdelningschef för ekonomi och lokaler

Emma Lundgren
0340-882 81

emma.lundgren@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter