varningsikon

2020-04-03

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Skolskjuts

Har ditt barn långt till den anvisade skolan eller av någon annan anledning har svårt att ta sig till och från skola på ett säkert sätt kan ditt barn få kostnadsfri skolskjuts.

För att vara berättigad skolskjuts ska ditt barn:

  • Vara folkbokförd i Varbergs kommun
  • Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Varbergs kommun
  • Uppfylla villkoren för färdvägens längd eller särskilda skäl

Skolskjuts på grund av färdvägens längd

En elev i förskoleklass eller grundskolan är i regel berättigad till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadress och anvisad skolan överstiger:

  • 2 km för elev förskoleklass och årskurs 1–3
  • 3 km för elev i årskurs 4–6
  • 4 km för elev i årskurs 7–9

Avståndsbedömning görs av kommunen. Om ditt barn uppfyller villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts. Information och färdbevis hemskickas till barnets folkbokföringsadress i samband med att ditt barn börjar förskoleklass samt vid varje läsårsstart.

Skolskjuts vid särskilda skäl

I vissa fall kan trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet berättiga att ditt barn beviljas skolskjuts. Om ditt barn bor växelvis hos dig och barnets andra vårdnadshavare kan ditt barn vara berättigad skolskjuts från båda adresserna.

För att ditt barn ska beviljas skolskjuts av särskilda skäl ska du göra en ansökan. Intyg från exempelvis läkare, kurator, skolsköterska eller psykolog ska bifogas ansökan, om ansökan gäller funktionshinder eller annan särskild omständighet och det finns skäl till det. En individuell prövning görs i varje enskilt fall.

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl görs via blankett.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ta del av reglerna för skolskjutsPDF (pdf, 377.4 kB) innan du gör din ansökan. Ansökan skickas till Varberg direkt. Ny ansökan görs inför varje nytt läsår. För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast 1 juni.

Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl skickas till barnets folkbokföringsadress. Vid avslag meddelas vårdnadshavare per telefon. I samband med beslutet får du information om var färdbevis/resekort ska hämtas ut.

Skolskjuts vid växelvist boende

Om ditt barn bor växelvis lika mycket hos dig och barnets andra vårdnadshavare kan barnet beviljas skolskjuts till och från båda adresserna, under förutsättning att båda adresserna är belägna inom Varbergs kommun och att barnet går i anvisad skola.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs via blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ta del av reglerna för skolskjutsPDF (pdf, 377.4 kB) innan du gör din ansökan. Ansökan skickas till Varberg direkt. För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast 1 juni.

Beslut om skolskjuts vid växelvist boende skickas till barnets folkbokföringsadress. Vid avslag meddelas vårdnadshavare per telefon. I samband med beslutet får du information om var färdbevis/resekort ska hämtas ut.

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

När du som vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade till ditt barn är huvudregeln att barnet inte är berättigad till skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Du ansöker om skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade via blankett.länk till annan webbplats Ta del av reglerna för skolskjuts innan du gör din ansökanPDF (pdf, 377.4 kB). Ansökan skickas till Varberg direkt. Ny ansökan ska göras inför varje nytt läsår. För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast 1 juni.

Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade skickas till barnets folkbokföringsadress. Vid avslag meddelas vårdnadshavare per telefon. I samband med beslutet får du information om var färdbevis/resekort ska hämtas ut.

Handläggningstider och sista ansökningsdatum inför läsårsstart

Det kan ta upp till tre veckor att handlägga din ansökan om skolskjuts från och med att en komplett ansökan inkommit. Ansökningar som kommer in under sommaren handläggs i början av augusti innan skolstart. För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast 1 juni.

Information om turlistor och tidtabeller

Inför varje läsår upprättas turlistor och tidtabeller av Hallandstrafiken. Turlistor och tidtabeller finns på respektive skola.

Förlorat färdbevis eller resekort

Har ditt barn som förlorat sitt färdbevis eller resekort meddelar du det till skolans områdesexpedition som lämnar ut nytt färdbevis eller resekort.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

ikon

Självservice & blanketter