Sök

Skolskjuts

Har ditt barn långt till den anvisade skolan eller av någon annan anledning har svårt att ta sig till och från skola på ett säkert sätt kan ditt barn få kostnadsfri skolskjuts.

För att vara berättigad skolskjuts ska ditt barn:

  • Vara folkbokförd i Varbergs kommun
  • Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Varbergs kommun
  • Uppfylla villkoren för färdvägens längd eller särskilda skäl

Skolskjuts beviljas inte mellan hem och fritidshem.

Skolskjuts på grund av färdvägens längd

En elev i förskoleklass eller grundskolan är i regel berättigad till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadress och anvisad skolan överstiger:

  • 2 km för elev i årskurs F–3
  • 3 km för elev i årskurs 4–6
  • 4 km för elev i årskurs 7–9

Avståndsbestämmelserna gäller även mellan hem och uppsamlingsplats för skolskjuts.

Avståndsbedömning görs av kommunen. Om ditt barn uppfyller villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts. Information och färdbevis hemskickas till barnets folkbokföringsadress i samband med att ditt barn börjar förskoleklass samt vid varje läsårsstart. Har eleven inte fått hem någon lista så är eleven inte beviljad skolskjuts.

Skolskjuts vid särskilda skäl

I vissa fall kan trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet berättiga att ditt barn beviljas skolskjuts.

För att ditt barn ska beviljas skolskjuts av särskilda skäl ska du göra en ansökan. Intyg från exempelvis läkare, kurator, skolsköterska eller psykolog ska bifogas ansökan, om ansökan gäller funktionshinder eller annan särskild omständighet och det finns skäl till det. En individuell prövning görs i varje enskilt fall.

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

När du som vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade till ditt barn är huvudregeln att barnet inte är berättigad till skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Skolskjuts vid växelvis boende

Om ditt barn bor växelvis lika mycket hos dig och barnets andra vårdnadshavare kan barnet beviljas skolskjuts till och från båda adresserna, under förutsättning att båda adresserna är belägna inom Varbergs kommun och att barnet går i anvisad skola.

Ansökan om skolskjuts

Ny ansökan görs inför varje nytt läsår. Detta oavsett om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts. Ansökan ska skickas till Varbergs kommun, Varberg direkt, 432 80 Varberg.

OBS! Om ditt barn uppfyller villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts, se ovan under rubriken Skolskjuts på grund av färdvägens längd.

Innan en ansökan skickas in via blankettPDF (pdf, 179.8 kB) ska du som vårdnadshavare ha tagit del av kommunens Regler för skolskjutsPDF (pdf, 377.4 kB).

Handläggningstider och sista ansökningsdatum inför läsårsstart

Det kan ta upp till tre veckor att handlägga din ansökan om skolskjuts från och med att en komplett ansökan inkommit. Ansökningar som kommer in under sommaren handläggs i början av augusti innan skolstart. För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast 1 juni.

Beslut om skolskjuts skickas till elevens folkbokföringsadress alternativt till en annan adress vid växelvis boende.

Förlorat färdbevis eller resekort

Har ditt barn som förlorat sitt färdbevis eller resekort meddelar du det till skolans områdesexpedition som lämnar ut nytt färdbevis eller resekort.

Höstterminen 2020

Inför läsåret 20/21 har Hallandstrafiken genomfört en ny upphandling av all busstrafik i Halland. Detta innebär att skoltrafiken kommer i vissa områden kommer att köras av nya aktörer och nya bussar. Detta innebär en viss inkörningsperiod av början av terminen, och vi ber därför elever och vårdnadshavare att ha överseende med detta och gärna rapportera om det är något som inte fungerar som det borde, Rapportering kan göras direkt till Hallandstrafiken.


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter