varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Skolskjuts

Har ditt barn långt till den anvisade skolan eller av någon annan anledning har svårt att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt kan ditt barn få kostnadsfri skolskjuts.

För att vara berättigad skolskjuts ska ditt barn:

  • Vara folkbokförd i Varbergs kommun.
  • Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Varbergs kommun.
  • Uppfylla villkoren för färdvägens längd eller särskilda skäl.

Skolskjuts beviljas inte mellan hem och fritidshem.

Ansökan om skolskjuts

Om ditt barn uppfyller villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts, se nedan under rubriken Skolskjuts på grund av färdvägens längd.

Om villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd inte uppnås behöver en ansökan göras. Ansökan ska skickas in inför varje nytt läsår. Detta oavsett om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts eller inte.

En ansökan kan göras antingen via blanketten Ansökan om skolskjutsPDF (pdf, 179.2 kB) eller via den nya e-tjänsten som finns här nedan. Innan en ansökan görs ska du som vårdnadshavare ha tagit del av kommunens Regler för skolskjutsPDF (pdf, 377.4 kB).

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2021/2022 öppnar den 1 mars 2021. Ansökningar som inkommer mellan den 1 mars och 1 juni 2021 kan förvänta sig ett beslut före skolstart.

Det kan ta upp till tre veckor att handlägga din ansökan om skolskjuts från och med att en komplett ansökan inkommit. Ansökningar som kommer in under sommaren handläggs i början av augusti innan skolstart. För att garantera ett beslut om skolskjuts innan skolstart ska ansökan kommit in senast 1 juni.

Beslut om skolskjuts skickas till elevens folkbokföringsadress alternativt till en annan adress vid växelvis boende.

En elev i förskoleklass eller grundskolan är i regel berättigad till skolskjuts om avståndet mellan folkbokföringsadress och anvisad skolan överstiger:

  • 2 km för elev i årskurs F–3
  • 3 km för elev i årskurs 4–6
  • 4 km för elev i årskurs 7–9

Avståndsbestämmelserna gäller även mellan hem och uppsamlingsplats för skolskjuts.

Avståndsbedömning görs av kommunen. Om ditt barn uppfyller villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd behöver du inte göra någon ansökan om skolskjuts. Information och färdbevis hemskickas till barnets folkbokföringsadress i samband med att ditt barn börjar förskoleklass samt vid varje läsårsstart. Har eleven inte fått hem någon lista så är eleven inte beviljad skolskjuts.

I vissa fall kan trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet berättiga att ditt barn beviljas skolskjuts.

För att ditt barn ska beviljas skolskjuts av särskilda skäl ska du göra en ansökan. Intyg från exempelvis läkare, kurator, skolsköterska eller psykolog ska bifogas ansökan, om ansökan gäller funktionshinder eller annan särskild omständighet och det finns skäl till det. En individuell prövning görs i varje enskilt fall.

När du som vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade till ditt barn är huvudregeln att barnet inte är berättigad till skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Om ditt barn bor växelvis lika mycket hos dig och barnets andra vårdnadshavare kan barnet beviljas skolskjuts till och från båda adresserna, under förutsättning att båda adresserna är belägna inom Varbergs kommun och att barnet går i anvisad skola.

Har ditt barn som förlorat sitt färdbevis eller resekort meddelar du det till skolans områdesexpedition som lämnar ut nytt färdbevis eller resekort.

Inför läsåret 20/21 har Hallandstrafiken genomfört en ny upphandling av all busstrafik i Halland. Detta innebär att skoltrafiken kommer i vissa områden kommer att köras av nya aktörer och nya bussar. Detta innebär en viss inkörningsperiod av början av terminen, och vi ber därför elever och vårdnadshavare att ha överseende med detta och gärna rapportera om det är något som inte fungerar som det borde, Rapportering kan göras direkt till Hallandstrafiken.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Varbergs kommun

Varberg direkt

432 80 Varberg

Självservice & blanketter