Sök

Skolskjuts

Har ditt barn långt till den anvisade skolan eller av någon annan anledning har svårt att ta sig till och från skola på ett säkert sätt kan ditt barn få kostnadsfri skolskjuts.

För att få skolskjuts ska ditt barn vara folkbokförd i Varbergs kommun och inskriven i grundskolan. Här kan du läsa mer om Varbergs kommuns regler för skolskjutsPDF (pdf, 342.6 kB).

Skolskjuts vid lång väg till skolan

För att ditt barn ska ha rätt till skolskjuts på grund av lång väg till skolan ska avståndet mellan hemmet (folkbokföringsadress) och skolan (anvisad skola) vara:

F-årskurs 3, 2 km
Årskurs 4-6, 3 km
Årskurs 7-9, 4 km

Avståndsbedömning görs av kommunen. Är ditt barn berättigat skolskjuts på grund av lång väg till skolan får du som vårdnadshavare information och färdbevis hemskickat till dig i samband med att ditt barn börjar förskoleklass samt vid varje läsårsstart.

Skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet

Ditt barn kan vara berättigad skolskjuts på grund trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet. Ansökan om skolskjuts vid funktionshinder eller annan särskild omständighetPDF (pdf, 103.6 kB) gör du via blankett.

Skolskjuts vid växelvis boende

Ditt barn kan vara berättigad skoskjuts vid växelvis boende, det vill säga när ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra vårdnadshavare inom Varbergs kommun.  Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs via blankett.PDF (pdf, 104.1 kB) Om du haft skolskjuts under ett läsår och förhållandena är desamma för kommande läsår räcker det att du fyller i blanketten för ansökan om förlängning av skolskjuts vid växelvis boende.PDF (pdf, 105.8 kB)

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

När du som vårdnadshavare väljer en annan skola än den anvisade till ditt barn är huvudregeln att barnet inte är berättigad till skolskjuts utifrån lagkrav och Varbergs kommuns regler för skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning. Du ansöker om skolskjuts genom att fylla i och skicka in blanketten >ansökan om skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade.PDF (pdf, 97.8 kB)

ikon

Kontakta oss

Skolskjutsansvarig

Håkan Olsson

076-882 80 29

hakan.olsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter