varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Skolskjuts, elevresor och inackordering

Elever i grundskolan kan ha rätt till skolskjuts till och från skolan om de har långt till skolan. Du som vårdnadshavare kan också ansöka om skolskjuts av andra skäl. I gymnasiet kan du ansöka om resekort för buss- och tågresor till och från skolan eller en kontantersättning för dagliga resor. För dig som har en lång eller krånglig väg till din gymnasieskola finns inackorderingstillägg att söka om du bor på din skolort under din studietid.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter