varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Du är välkommen att delta i särskild utbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Särskild utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar grundsärskolan. Särskild utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på den nivå som utbildningen på nationella program i gymnasiesärskolan ska ge. På gymnasial nivå erbjuder vi både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.

Lärlingsutbildningen är en grundläggande yrkesutbildning som ger deltagarna möjlighet att få ökad arbetslivserfarenhet och komma närmare arbetsmarknaden, samtidigt som de lär sig mer om ett yrke av en kunnig handledare.

För att studera särskild utbildning måste du göra en ansökan. Denna ansökan gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledare genom att ni träffas i ett personligt möte. Vid frågor är ni välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor. Rektor är Christer Allestad med delegerat ansvar till Kristina Bäckman.

Kontakt

Kristina Bäckman
Rektor
Telefon: 0733 84 59 84
Mail: kristina.backman@varberg.se

Therése Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Mail: therese.johansson@varberg.se


ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter