varningsikon

2018-08-13 07.56

Eldningsförbud i Varbergs kommun gäller fram till den 21 augusti kl. 09.00.

Eldningsförbudet i Varbergs kommun upphör tisdagen den 21 augusti klockan 09.00. Fram till dess är det fortsatt förbjudet att elda utomhus, men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som har gått grundsärskolan eller träningsskolan och som har en psykisk utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolans utbildningar är fyraåriga och inkluderar yrkesinriktade och individuella program. 

På gymnasiesärskolan studerar du i en miljö där du får möjlighet att lära och utvecklas i din egen takt och i samspel med andra. Undervisningen utformas efter dina behov och intressen och du får pröva att använda dina kunskaper i praktiken.

Gymnasiesärskolan ger en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

I Varbergs kommun finns en gymnasiesärskola, gymnasiesärskolan på Peder Skrivares skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du hittar mer information om bland annat programutbud på skolans webbplats.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter