Sök

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för de elever som har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Grundsärskolan innefattar också träningsskolan för de elever som inte kan tillgodose sig undervisningen i grundsärskolan. För grundsärskolans elever finns också fritidshem.

Grundsärskolan omfattar nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år.

De grundläggande bestämmelserna om grundsärskolan finns i skollagen och i särskoleförordningen. Grundsärskolan har samma läroplan som grundskolan men har egna kursplaner som är anpassade till skolformen. Träningsskolan har andra kunskapskrav än grundsärskolan och har en grundläggande och en fördjupad inriktning.

I Varbergs kommun finns två kommunala grundsärskolor, Mariedals grundsärskola för elever i åk 1-9 och Almers grundsärskola för elever i åk 7-9.

Ansök om plats i grundsärskola

Ansökan om plats i grundsärskola görs av vårdnadshavare. Kontakta förskolechef eller rektor på den förskola eller den grundskola där ditt barn går för mer information.

ikon

Kontakta oss

Mariedals grundsärskola

Mentorsvägen 10

432 50 Varberg

Expedition

0340-887 73

Rektor

Anna Aronius

Mariedals grundsärskola

0340-889 82

anna.deliaune.aronius@varberg.se

Almers grundsärskola

Träslövsvägen 66

432 37 Varberg

Expedition

0340-69 71 00

Rektor

Anna Herting

Almers grundsärskola

070- 929 71 02

anna.herting@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter