Sök

Särskola

Särskolan är till för barn, ungdomar och vuxna som inte når upp till skolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada.

Särskolan finns på flera nivåer och i Varbergs kommun finns grundsärskola, gymnasiesärskola och lärvux.


ikon

Kontakta oss

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt via växeln

0340-880 00

bun@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter