varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Läslyftet

Läslyftet är en fortbildningsinsats i språk -, läs- och skrivdidaktik för lärare med fokus på kollegialt lärande. Syftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla lärares skicklighet och ledarskap i klassrummet.

Läslyftet riktar sig till lärare i samtliga skolformer. De kommunala förskolorna och grundskolorna har sedan flera år tillbaka deltagit i Läslyftet.

Kompetensutvecklingen sker genom återkommande träffar, med fokus på kollegialt lärande, och är tätt knuten till den ordinarie verksamheten och undervisningen. Träffarna genomförs med stöd av handledare och material från Skolverkets lärportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Modulerna i läslyftet är en resurs som bidar med teoribildning, forskning och vetenskapligt beprövade metoder och modeller och är öppen för alla lärare att använda.

Våren 2020 utvärderades Läslyftet nationelltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och visar bland annat att lärare upplever kvarstående effekter på undervisningen.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Självservice & blanketter