varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

PRAO

Från och med 1 juli 2018 är obligatorisk PRAO reglerad i lag och återinförd i svensk grundskola. För Varbergs kommunala grundskolor innebär PRAO ett komplement till pågående processer och samarbeten i MOA.

I Varbergs kommun bedrivs sedan 2014 ett systematiskt och återkommande samarbete skola- arbetsliv. En rad arbetssätt och metoder har under åren utformats för att minska antal avhopp på grund av felval, visa bredd i olika branscher och bidra till kompetensförsörjning lokalt, regionalt och nationellt. När riksdagen 2018 beslutade om att återinföra den obligatoriska PRAO:n för grundskolans elever i åk 8 och 9, blev PRAO ett komplement till pågående processer i MOA och arbetsliv-, näringsliv och koncernen Varbergs kommun samarbetar för elevers vidare studie- och yrkesval.

PRAO åk 8länk till annan webbplats

Varbergs kommun är PRAO-mottagare för samtliga elever i de kommunala skolornas åk 8. Eleverna genomför PRAO två-och-två och de har två dagars PRAO på hösten och två dagar på våren. Mellan PRAO-perioderna arrangeras MOA-mässan, som stöd för elevers progression av valkompetens. Därtill har samtliga skolor det egna SKAL-samarbetet samt KOLLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och traditionella vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare.

PRAO åk 9

I åk 9 har eleverna tre dagars PRAO. Ambitionen är att så många elever som möjligt enskilt genomför PRAO och att det lokala näringslivet bidrar med platser. De olika kommunala grundskolorna tilldelas olika veckor över en treveckorsperiod.

Hela skolans ansvar

PRAO ska vara en del av den löpande undervisningen och därför kan eleverna ha med sig enklare uppgifter att genomföra under PRAO som de sedan presenterar för lärare och klasskamrater.

PRAO administreras centralt av samordnande skola- arbetslivsutvecklare och rektor ansvarar för den egna skolans inre organisation kring PRAO.

ikon

Kontakta oss

Helle Lagerborg

Koordinatior
073-400 62 24

prao@varberg.se

Självservice & blanketter