varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

MOA-mässan 2022

MOA-mässan inkluderas i Varbergsmodellen MOA, modern arbetslivsorientering. De kommunala grundskolornas SKAL-företag och andra medskapare kommer att visualisera olika yrken i olika branscher i en lokal yrkesmässa.

Modell över MOA

Mässan går av stapeln i mars 2022. Syftet är att skapa en mötesplats mellan skola- och arbetsliv där upplevelser av arbetsliv och arbetsmarknadskunskap dockar an den löpande undervisningen och stärker elevernas valkompetens.

Förebild för form och innehåll i MOA-mässan är EuroSkills som arrangerades i Göteborg 2016. Interaktivitet, upplevelser och ”prova på” ersätter den mer traditionella formen för mässor med klassiska montrar och ren informationsöverföring. Utöver besök på mässan ska elever förberedas för besöket genom att reflektera över yrken, branscher och framtida val för vidare studier och karriär. Ett arbete som lärare och studie- och yrkesvägledare samarbetar för.

Läs mer om MOA-mässan 2020

Mål och syfte med MOA-mässan 2020PDF (pdf, 161.5 kB)

Karta MOA-mässa 2020öppnas i nytt fönster

Läs om MOA-mässan 2019

Ett samhälle slöt upp för elevers valkompetens

Lokal yrkesmässa - kompletterande del till MOA, del 2

Lokal yrkesmässa - kompletterande del till MOA, del 1

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-59 88 682

viktoria.struxsjo@varberg.se

Karolina Olsson Wogel

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-14 85 344

karolina.olsson.wogel@varberg.se

Självservice & blanketter