varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

MOA-mässan 2020

MOA-mässan inkluderas i Varbergsmodellen MOA, modern arbetslivsorientering. De kommunala grundskolornas SKAL-företag och andra medskapare kommer att visualisera olika yrken i olika branscher i en lokal yrkesmässa.

Modell över MOA

Mässan går av stapeln den 18 mars 2020. Syftet är att skapa en mötesplats mellan skola- och arbetsliv där upplevelser av arbetsliv och arbetsmarknadskunskap dockar an den löpande undervisningen och stärker elevernas valkompetens.

Förebild för form och innehåll i MOA-mässan är EuroSkills som arrangerades i Göteborg 2016. Interaktivitet, upplevelser och ”prova på” ersätter den mer traditionella formen för mässor med klassiska montrar och ren informationsöverföring. Utöver besök på mässan ska elever förberedas för besöket genom att reflektera över yrken, branscher och framtida val för vidare studier och karriär. Ett arbete som lärare och studie- och yrkesvägledare samarbetar för.

Läs mer om MOA-mässan 2020

Mål och syfte med MOA-mässan 2020PDF (pdf, 161.5 kB)

Karta MOA-mässa 2020öppnas i nytt fönster

Läs om MOA-mässan 2019

Ett samhälle slöt upp för elevers valkompetens

Lokal yrkesmässa - kompletterande del till MOA, del 2

Lokal yrkesmässa - kompletterande del till MOA, del 1

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö

Skola- arbetslivsutvecklare

Självservice & blanketter