varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

MOA, modern arbetslivsorientering

MOA, modern arbetslivsorientering, är Varbergs modell för att öka och stärka elevers valkompetens, samverka skola- arbetsliv och arbeta med värdeskapande lärande. Med likvärdighet, långsiktighet och hållbarhet byggs en unik ram för ett arbete som börjar i förskoleklass, löper som röd tråd genom grundskolan och vidare in i gymnasiet.

Varbergs kommunala skolor arbetar sedan 2014 systematisk med MOA. Genom att organisera för modern arbetslivsorientering som hela skolans ansvar bildas en framgångsrik helhet för elevers samverkan skola och omvärld och stärkta valkompetens.

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö

Skola- arbetslivsutvecklare

Självservice & blanketter