Sök

MOA, modern arbetslivsorientering

I Varbergs kommunala förskolor och skolor ska samband mellan utbildning och omvärld skapas. Barns och elevers möten med det omgivande samhället ska främja motivation, självkännedom och kunskap. Drivkraft, nyfikenhet och kritiskt förhållningssätt utvecklas i ett motivationsfrämjande lärande.

I grundskolan ska elevers valkompetens utvecklas och stärkas så att de kan göra medvetna val i det livslånga lärandet. MOA, modern arbetslivsorientering, är Varbergs modell för att stärka elevers valkompetens. Genom ett likvärdigt och systematiserat samarbete skola- arbetsliv möter elever återkommande olika yrken och branscher under sina år i grundskolan. Olika aktiviteter skapas centralt och samtliga grundskolor är inkluderade i MOA.

Delar bildar helhet

De olika aktiviteterna som ingår i MOA ger elevernas valkompetens en struktur och har visat sig öka elevers motivation för studier och framtida yrkesval. När eleverna ser vad och hur kunskap de tillgodogör sig i skolan kan omsättas till praktik i olika yrken, blir kunskap och lärande meningsfullt.

I MOA samarbetar hela skolan för elevers valkompetens. Studie- och yrkesvägledare omhändertar elevers upplevelser i MOA och använder elevernas erfarenheter i de individuella vägledningssamtalen. Lärarna väver samman MOA i undervisningen och dockar an skolämnena till studie- och yrkesvägledningen.

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-59 88 682

viktoria.struxsjo@varberg.se

Karolina Olsson Wogel

Skola- och arbetslivsutvecklare

070-14 85 344

karolina.olsson.wogel@varberg.se

Självservice & blanketter