Sök

From Great To Excellent

From Great to Excellent, FGTE, är ett regionalt samarbete mellan kommunerna Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Laholm samt Region Halland. Högskolan i Halmstad deltar också som samarbetspartner.

Samarbetet innebär i korthet att de samverkande kommunerna, genom gemensamt systematiskt kvalitetsarbete (i form av kompetensutveckling, kollegialt lärande och analyser) identifierar framgångsfaktorer för utvecklingsinsatser som leder till positiv resultatutveckling för elevernas måluppfyllelse. Arbetet i FGTE är ett långsiktigt arbete som utgår från utvecklingsarbetet i respektive kommun.

Gemensam kompetensutveckling och utbyten

Deltagarna i samarbetet ska i organiserad form lära av varandra, genomföra gemensam kompetensutveckling och följa upp effekterna för att kunna ta ytterligare gemensamma steg. Genom Högskolan i Halmstad knyts praktiknära forskare till arbetet och högskolans roll är att bedriva forskning tillsammans med kommunerna inom identifierade utvecklingsområden. Högskolan avser även att använda erfarenheterna i utveckling av lärarutbildningen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter