Sök

Digital kompetens i förskola, skola och fritidshem

Digital kompetens

Foto: Förskole- och grundskoleförvaltningen

Varje barn och elev ska ges likvärdig möjlighet att under sin förskole- och skolgång utveckla sin digitala kompetens. Med digitala verktyg skapas nya förutsättningar för kreativitet och en ökad variation i undervisningen.

För att skapa likvärdiga förutsättningar för pedagoger, barn och elever att utveckla sin digitala kompetens arbetar förskole- och grundskoleförvaltningen övergripande med att:

  • Säkerställa en fungerande digital lärmiljö med internet, projektionslösningar och skrivare.
  • Tillhandahålla personliga digitala verktyg till elever och pedagoger.
  • Identifiera utbildningsbehov och genomföra fortbildningar i administrativa system och digitala tjänster.
  • Stödja och inspirera pedagogerna i användandet av digitala tjänster i mötet med barn och elever.

Medarbetare i förskole- och grundskoleförvaltningen läser mer om IT och lärande på medarbetarwebben.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter