varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Pågående utvecklingsprocesser

Utifrån nämndens tre kommungemensamma mål för den kommunala förskolan och grundskolan har följande utvecklingsprocesser initierats och är pågående i verksamheterna. Barn och elevers måluppfyllelse är i fokus för en stärkt kvalitet i undervisningen i det som kallas läroplansuppdrag.

Utvecklingsprocesserna i läroplansuppdraget är del av det systematiska kvalitetsarbetet. Centrala resurser stödjer och följer arbetet, håller samman kompetenshöjande insatser och bidrar med analys och resultatuppföljning. Utvecklingsprocesserna genomförs i ett nära samarbete med verksamhetschefer, utvecklingschef, rektorer, lärare och stödfunktioner.

Syftet med utvecklingsprocesserna är att möjliggöra:

  • utbildning som främjar motivation och självkännedom,
  • digitalisering som pedagogisk tillgång,
  • systematisk analys och utveckling av undervisningen och
  • utbildning som utvecklas i en helhet.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter