varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Skolbiblioteken

Varbergs kommun har 22 grundskolor där alla har tillgång till ett skolbibliotek i enlighet med skollagen. Fem skolor har ett integrerat folk- och skolbibliotek medan övriga har rena skolbibliotek.

Skolbiblioteken ska stödja elevernas kunskapsutveckling, stimulera läslust och främja språkutveckling. De ska erbjuda litteratur, så väl facklitteratur som skönlitteratur, informationsteknik och andra medier anpassade till olika elevers behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Biblioteket ska genom vägledning och tillgång till facklitteratur och skönlitteratur ge elever möjligheter att samtala, läsa och skriva för att utveckla sina möjligheter att kommunicera.

De som arbetar på skolbiblioteken har en blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där de presenterar sidor om läsning, informationskompetens och användbara länkar i undervisningen.

Varbergs kommun har även en handlingsplan, vars syfte är att tydliggöra skolbibliotekens uppdrag utifrån skollagen och kommunens biblioteksplan.

 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter