Sök

Hantera personuppgifter (GDPR)

Information om dataskyddsförordningen (GDPR) och de utbildningsinsatser som genomförts för lärare och pedagoger i de kommunala skolorna syns nedan.

Inom förskole- och grundskoleförvaltningen pågår olika processer för att säkerställa att förvaltningen lever upp till dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och den särlagstitfning som införts i skollagen.

Det övergripande ansvaret för personuppgiftsbehandlingar inom förskole- och grundskoleförvaltningen har den personuppgiftsansvarige förskole- och grundskolenämnden. Det är viktigt att känna till dataskyddsförordningen och följa de riktlinjer, rutiner och beslut som fattas för att säkerställa hanteringen av personuppgifter.

Pågående processer för att säkerställa behandlingar av personuppgifter

Följande processer inom förskole- och grundskoleförvaltningen har genomförts för att säkerställa att alla inom förvaltningens verksamhet behandlar personuppgifter korrekt:

  • Inventering av behandlingar av personuppgifter och sammanställning av behandlingarna i en registerförteckning.
  • Kartläggning av behandlingar av personuppgifter i verksamhetssystem och digitala tjänster/appar samt komplettering av personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer av verksamhetsystem och kommunlicenser.
  • Översyn och revidering av e-tjänster, blanketter och styrdokumet.
  • Informerar de registrerade om de behandlingar vi gör, deras rättigheter, vem som är personuppgiftsansvarig och vem de kontaktar vid frågor eller förfrågningar om registerutdrag, återkallande av samtycke etc. via varberg.se och i e-tjänster/blanketter.
  • Information och utbildning av medarbetare i dataskyddsförordningen och de riktlinjer och rutiner som beslutats.

Informations- och utbildningsinsatser

Det är viktigt att känna till dataskyddsförordningen och de riktlinjer, rutiner och beslut som fattas för att säkerställa hanteringen av personuppgifter.

I maj 2018 skickades en grundläggande utbildning ut via e-post till barn- och utbildningsförvaltningens samtliga medarbetare. Utbildningen var obligatorisk.

Därefter skickades tre obligatoriska utbildningar via e-post till alla lärare och pedagoger io de kommunala skolorna. De tre utbildningarna berörde gallring och bevarande av information, hantering av bild och film och hantering av nya digitala pedagogiska tjänster/appar med tillhörande checklista. Som underlag i det dagliga arbetet finns gallring och bevarande av information, hantering av bild och film samt hantering av nya digitala pedagogiska tjänster/appar med tillhörande checklista här på Pedagog Varberg.

Under våren 2018 fick de verksamheter och yrkesgrupper som berörs extra av dataskyddsförordningen muntlig information, ett arbete som löper vidare. Berörda verksamheter och yrkesgrupper är skoladministratörer, grund- och gymnasiesärskolan samt barn- och elevhälsan.

Utbildningsmaterial - Grundläggande utbildning i dataskyddsförordningen

Den grundläggande utbildningen i dataskyddsförordningen som skickades till samtliga medarbetare våren 2018 hittar du nedan.

Grundläggande utbildning i dataskyddsförordningenPowerpoint (powerpoint, 6.1 MB)

Vad innebär Dataskyddsförordningen i korthet?

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter