Sök

Studiehandledning

Studiehandledning på elevens modersmål är en stödinsats som finns i grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att studiehandledningen ska stödja elevernas fortsatta kunskapsutveckling i olika ämnen samtidigt som eleven ska komma ikapp i det svenska undervisningsspråket. För att få en effektiv och meningsfull studiehandledningkrävs ett nära samarbete mellan dig som pedagog och studiehandledaren. 

Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Det är rektor som fattar beslut om vilket efter kartläggning av elevens behov.

Studiehandledning i grundskolan

I åk F-9 ges nyanlända elever studiehandledning. Ansökan om studiehandledning görs av rektor. En utvärdering av varje elevs fortsatta behov av studiehandledning görs av rektor/klasslärare/ämneslärare inför utvecklingssamtal och utifrån utvärderingen kan studiehandledningen förlängas.

Studiehandledning i gymnasieskolan

I gymnasieskolans språkintroduktion och nationella program kan nyanlända elever få studiehandledning. Ansökan om studiehandledning görs av rektor. En utvärdering av varje elevs behov av fortsatt studiehandledning görs av rektor efter varje termin och utifrån utvärderingen görs sedan en ny ansökan om fortsatt studiehandledning.

Manual för studiehandledning

I manualen för studiehandledningPDF (pdf, 837.5 kB) finns faktorer och riktlinjer som främjar en god studiehandledning samlade.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seSjälvservice & blanketter