Sök

Modersmål

Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan samordnas och ges av Enhet flerspråkighet. I förskolan är det pedagogerna som ansvarar för att ge barnen stöd i sin språkutveckling.

Modersmålsstöd i förskolan

När ett barn börjar förskolan och har ett annat modersmål än svenska så erbjuds barnet introduktionsstöd. Vid introduktionsstödet medverkar en modersmålspedagog. Därefter ges modersmålsstöd löpande i den pedagogiska verksamheten av pedagogerna.

Introduktionsteamet på Enhet flerspråkighet kan vara behjälpliga och bland annat handleda i språkutvecklande arbetssätt och låna ut läromedel och språkmaterial.

Modersmålsundervisning i grundskolan

I grundskolan ges modersmålsundervisningen av modersmålspedagog. För att en elev ska få undervisning i modersmål ansöker elevens vårdnadshavare om modersmålundervisninglänk till annan webbplats. För att ansökan ska beviljas måste eleven uppfylla vissa kriterier. Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

På gymnasieskolan ges modersmålsundervisningen av modersmålspedagog. För att en elev ska få modersmålsundervisning måste eleven ansöka om modersmålsundervisning. För att ansökan ska beviljas måste eleven uppfylla vissa kriterier. Ny ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seSjälvservice & blanketter