varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Enhet flerspråkighet

Enheten anordnar språkstöd i förskolan, studiehandledning och modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasiet samt kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.

Generellt placeras elev i en svensktalande klass efter kartläggningen. Rektor kan ansöka om studiehandledning på modersmålet till en nyanländ elev.

Flerspråkiga klassrum ställer krav på hur den pedagogiska verksamheten utformas i varje förskola och skola, så att flerspråkiga barn och elever får det stöd som är de är berättigade till.

För lärare och pedagoger i de kommunala förskolorna och skolorna finns tips och ideer för det flerspråkiga klassrummet i gruppen Flerspråkiga klassrum på Medarbetarwebben.länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter