varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Värdegrundspedagoger och trivselledare

I grundskolan finns värdegrundspedagoger och trivselledare för att förebygga och främja likabehandling.

Eleverna ska ges möjlighet att bygga goda vänskapsrelationer och få nya vänner i skolan, att reducera konflikter bland elever och främja värderingar som inkludering vänlighet och respekt och på sätt förbättra och förändra förhållningssättet mellan elever. Genom ett ökat välbefinnande förbättras förutsättningarna för en ökad måluppfyllelse. Om eleverna mår bra och känner sig trygga kan fokus läggas på lärande.

Värdegrundspedagoger

En värdegrundspedagog är en pedagog som i sin tjänst har en viss del avsatt för arbete med enhetens likabehandlingsplan i praktiken. Det kan bestå i att stötta ordinarie pedagog genom exempelvis skapa ett forum för dialog inom en elevgrupp för att samtala kring värdegrund så som jämställdhet eller utanförskap. Uppdraget som värdegrundspedagog innebär att skapa goda lärandemiljöer och förutsättningar för bästa möjliga möten för lärande.

Sammanlagt finns det 40 utbildade värdegrundspedagoger i grundskolan.

Trivselledare

Trivselprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en metod för främja arbetet med ökad trivsel och trygghet, minskad mobbning och utanförskap. Inom trivselprogrammet utbildas elever till trivselledare för att uppmuntra och leda andra elever i aktiviteter under rasterna. Trivselledarna väljs av eleverna på skolan. Varje år får trivselledarna, idag ca 300 elever, utbildning i sin roll som trivselledare och lär sig en mängd nya lekar och aktiviteter.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter