varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Barn och elevhälsa

I Varbergs kommun arbetar vi utifrån inkluderingsperspektivet, vilket innebär att skolan i sin utformning ska utgå från barn och elevers olika förutsättningar. Barn- och elevhälsaarbetet börjar i barn- och elevgruppen och är en integrerad del av förskolans, skolans och fritidshemmets uppdrag.

Barn- och elevhälsaplan

Barn- och elevhälsaplan

Kommunens Barn- och elevhälsaplanPDF (pdf, 1.2 MB) innehåller
riktlinjerna för barn- och elevhälsaarbetet. I planen hittar du också information om olika kompetenser inom barn- och elevhälsan, hur uppföljning och utvärdering sker, övergång mellan och inom verksamheter, samarbete och samverkan. Planen innehåller också information om sekretess och vilka lagar och förordningar som styr arbetet samt vilka styrdokument som är kopplade till barn- och elevhälsaarbetet.

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska kompetenser och kan ge dig stöd inom dessa områden. Personalen utgörs av specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och skolöverläkare. Dessa samverkar för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och hälsa.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter