varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-01-07

Fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9

Från och med måndag övergår de kommunala årskurserna 7, 8, 9 från närundervisning till fjärr- och distansundervisning. Ett beslut som officiellt fattats av ordförande för förskole- och grundskoleförvaltningen.

- Vi kommer att omhänderta läget på bästa sätt, säger Johan Berntsson, grundskolechef för Varbergs kommunala grundskolor.

Smittskyddsläkaren i Halland har gått ut med rekommendationer om att samtliga skolor i Halland bör inleda vårterminen med två veckors fjärr- och distansundervisning för årskurserna 7-9. När utbildningsminister Anna Ekström idag klockan 13.00 meddelade att huvudmän nu ges ytterligare ett verktyg för att kunna bromsa smittspridningen av covid-19 i Sverige, fanns en lokal strategi redan uttalad i Varbergs kommun. Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp och berörda rektorer har haft en dialog, och ett formellt besked från nämndens ordförande fattades strax efter klockan 15.00.

- Terminens två förberedande och elevfria dagarna vi har idag och morgon ger oss möjlighet att finslipa inför måndagens fjärr- och distansundervisning, säger Johan Berntsson. Vi har informerat verksamheten, och vårdnadshavare kommer att få information via Unikum.

Samtliga årskurs 7, 8 och 9 i de kommunala grundskolorna ställer om undervisningen från och med måndag. Håstensskolan kommer på grund av organisatoriska skäl också inkludera årkurs 6 i det förändrade undervisningsläget.

Kombination av fjärr- och distansundervisning

På Påskbergsskolan har rektor Annefrid Svenningsson under förmiddagen talat med sina medarbetare och tillsammans har nuläget och fortsatt arbete diskuterats. Förberedelser för distans- och fjärrundervisning har i praktiken varit i gång sedan mars 2020. Mycket av det som planerades för i våras, och vägdes in i olika scenarier i ett förändrat undervisningsläge, kommer nu att överföras i skarpt läge.

- Vi kan omsätta det mesta till praktik, säger Annefrid Svenningsson, rektor för Påskbergsskolans berörda högstadieklasser. Under våren och hösten har vi provat på olika sätt att undervisa vid en sådan här omställning, och jag bedömer att vi digitalt kan hantera såväl individuellt lärande som klass- och gruppanpassade lektioner.

Fjärrundervisning innebär att undervisningen sker i realtid, medan distansundervisning innebär att eleverna får uppgifter att lösa utanför den explicita lektionen. Annefrid Svenningsson menar vidare att både hon och lärarna på Påskbergsskolan lärt sig mycket om för- och nackdelar med fjärr- och distansundervisning under 2020. Hon upplever att testlektionerna som genomfördes under hösten kommer till gagn i det skarpa läge som kommer att träda in från och med måndag.

- Det blir en kombination av distans- och fjärrundervisning utifrån de olika ämnenas innehåll. I ämnen där det kan vara svårt att vara uppkopplad samtidigt som undervisning pågår i realtid kan distansupplägget vara att föredra. Andra ämnens innehåll kan ha förutsättningar för fjärrundervisning och då följa elevernas schema.

Johan Berntsson

Väl förberedda

Skolans betydelse för elevers vardag och välmående är väl dokumenterad i de enkäter som genomförs årligen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet kring elevers trygghet och trivsel. Johan Berntsson ser just därför att det i enskilda elevfall kan bli aktuellt att fortsatt vara på skolan också kommande veckor.

- Varje rektor beslutar om vilka elever som har behov av att fortsatt vara på skolan. Vissa elever har ett uttalat behov av den kontinuitet som skolan ger och det ska respekteras i möjligaste mån.

Johan Berntsson och Annefrid Svenningsson menar att lärare är förberedda på ett beslut att högstadiet tillfälligt lämnar närundervisningen, men att också lärares arbetsmiljö ska tänkas in i den förändrade situationen som kommer att ske.

- De lärare som kan och har möjlighet att arbeta hemifrån kommer att få göra det, säger Annefrid Svenningsson. Som rektor har jag ansvar för lärares arbetsmiljö också under en pandemi och inte minst när skolan som arbetsplats byts mot det egna hemmet.

- Arbetsmiljön i hemmet ska fungera och det är viktigt att beakta den, fyller Johan Berntsson i. Uppfyller inte lärares arbetsmiljö i hemmet de krav som ställs, är skolorna den arbetsplats man isåfall arbetar från.

Testlektioner gav erfarenhet

Rekommendationen från smittskyddsläkaren i Halland om att övergå från närundervisning till fjärr- och distansundervisning de kommande två veckorna grundas inte i första hand på att eleverna bedöms vara en betydande smittkälla. Det är den sammantagna effekten av ökat antal kontaktytor för varje person, som i förlängningen genererar en ökad belastning på vården, som vägts in. Vidare har just årskurserna 7, 8 och 9 bedömts vara en åldersgrupp som förväntas klara av en fjärr- och distansundervisning på ett rimligt sätt.

- Vi utvärderade testlektionerna som genomfördes i höstas, berättar Annefrid Svenningsson. Eleverna upplevde att det var svårt att behålla fokus vid digital undervisning. Eftersom vi inte arbetat med fjärr- och distansundervisning över tid tidigare kan vi inte säga något om hur den sociala påverkan blir för eleverna. Men vi kommer att vara extra uppmärksamma och dessutom se till att eleverna känner igen sig i lektionerna som om det var vardag som vanligt.

Viktoria Struxsjö
Camilla Tegebäck

ikon

Senaste nyheterna