varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-05-18

Erfarenhetsutbyte med pedagogsajterna

Skolverket lyfter pedagogsajter som källor att hämta stöd och inspiration från. Under två dagar har Pedagog Varberg deltagit i en konferens i Örebro tillsammans med tio andra pedagogsajter från hela landet.

Alla deltagare vid pedagogkonferensen i Örebro.

Alla deltagare vid pedagogkonferensen i Örebro.

Ett av syftena med Pedagog Varberg är att stärka intern och extern information och kommunikation genom att sprida goda exempel, synliggöra pågående utvecklingsprocesser och tydliggöra hur valda strategier korrelerar med mål för verksamheten.

- Det redaktionella arbetet, att skapa innehåll som synliggör allt det bra som görs i verksamheterna kräver sig taktik, säger Viktoria Struxsjö, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen. Flera av de andra pedagogsajterna har varit igång i många år och vi fick bra inspel kring att marknadsföra Pedagog Varberg i "egna led".

Konferensen har innehållit föreläsningar, samtalsmetoden Open Space och reflektioner om vad och hur statistik kan användas konstruktivt för att vidareutveckla sajten.

- Jag tar bland annat med mig ny kunskap kring hur andra använder besöksstatistik och sökordsoptimering för att vidareutveckla sina sajter, säger Frida Ljungkvist, marknadsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen.

En gemensam frågeställning för flera av pedagogsajterna var strategi och taktik för att på bästa sätt informera och sprida kunskap om den egna sajtens syfte och innehåll. Hur vet vi att det som publiceras får effekt för ökad måluppfyllelse, inspirerar och vägleder pedagoger, och i Varbergs fall, bygger stolthet?

- För Pedagog Varbergs del handlar det om att fortsätta visa upp olika skolformer och det fantastiska arbete som skolledare och pedagoger tipsar oss om, säger Frida Eckegren Serholt, kommunikatör på barn- och utbildningsförvaltningen.

Vill du tipsa redaktionen? Maila oss på pedagogvarberg@varberg.se

Maria Wirén

ikon

Senaste nyheterna