varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Likvärdighet för hållbart lärande

Verksamheterna utgår från barns och elevers bästa. Medarbetarens värderingar och agerande i mötet är den kvalitet som verksamheten vilar på. I Varbergs kommunala förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola möts barn, elever och personal utifrån samhällets mångfald och förändringar för att utvecklas och växa tillsammans.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Det är i mötet mellan barn, elever och personal som motivationen skapas som utgör grunden för att barn och elever ska kunna utveckla sina kunskaper och förmågor. På varje förskola och skola bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån de förutsättningar, framgångsfaktorer och utvecklingsområden som identifierats i enheternas utvecklingsplan. Därför skapas alltid bästa möjliga möte för lärande där strategier och processer konkretiseras i aktuell verksamhetsplan.

Verksamhetsplan 2020-2023

För att nå förskole- och grundskolenämndens mål har gemensamma och prioriterade strategier och övergripande utvecklingsområden arbetats fram för likvärdighet. Insatserna styr förskole- och grundskoleförvaltningens utvecklingsarbete. Med fokus på utbildningens och undervisningens kvalitet stärks progressionen för barn och elevers lärande.
I verksamhetsplanenPDF (pdf, 782.7 kB) beskrivs strategier och övergripande utvecklingsområden samt förväntningar på det fortsatta arbetet i den formativa organisationen.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter