Sök

Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat

För att nå målet görs utvecklingsinsatser på olika nivåer i verksamheten.

Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat

Varbergs kommunala förskolor och skolor ska ligga i framkant för att utveckla undervisningen så att barn och elever stärks i sitt lärande och når kunskapskraven. Genom pedagogernas skicklighet och ledarskap motiveras barn och elever att utvecklas genom förväntningar som utmanar deras kunskapsprogression.

Därför skapar vi en lärande organisation genom kollegialt lärande.

Strategier för måluppfyllelse

  • Vi bygger upp strukturer och höjer kompetensen för kollegialt lärande som utvecklar verksamheten och undervisningen. 
  • Vi utvecklar pedagogiskt ledarskap och formativ praktik som stärker barn och elevers lärande.
  • Vi fördjupar lärarens ämnesdidaktiska kompetens, vilket har stor betydelse för elevens resultat.
ikon

Kontakta oss

Utvecklingschef

ikon

Självservice & blanketter