varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat

För att nå målet görs utvecklingsinsatser på olika nivåer i verksamheten.

Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat

Varbergs kommunala förskolor och skolor ska ligga i framkant för att utveckla undervisningen så att barn och elever stärks i sitt lärande och når kunskapskraven. Genom pedagogernas skicklighet och ledarskap motiveras barn och elever att utvecklas genom förväntningar som utmanar deras kunskapsprogression.

Därför skapar vi en lärande organisation genom kollegialt lärande.

Strategier för måluppfyllelse

  • Vi bygger upp strukturer och höjer kompetensen för kollegialt lärande som utvecklar verksamheten och undervisningen. 
  • Vi utvecklar pedagogiskt ledarskap och formativ praktik som stärker barn och elevers lärande.
  • Vi fördjupar lärarens ämnesdidaktiska kompetens, vilket har stor betydelse för elevens resultat.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter