Sök

Mål: Öka välmående och minska utanförskap

För att nå målet görs utvecklingsinsatser på olika nivåer i verksamheten.

Öka välmående och minska utanförskap

Varbergs kommunala förskolor och skolor strävar efter en verksamhet som präglas av en värdegrund där olikheter ses som en tillgång. Ett tillåtande klimat där alla upplever sig sedda och hörda skapar grund för positiv psykosocial miljö och god psykisk hälsa, där välmående, hälsa och lärande förutsätter varandra. 

Vi arbetar förebyggande och främjande för ökat välmående och "innanförskap" utifrån varje barns och elevers behov.

Därför skapar vi en lärande organisation för välmående, hälsa och inkludering.

Strategier för måluppfyllelse

  • Vi utvecklar det tvärprofessionella arbetet och samarbetet barn- elevhälsa. 
  • Vi utvecklar övergångarna mellan verksamheterna för att säkerställa att barns och elevers kunskap, förmågor och kreativitet blir utgångspunkten för fortsatt utveckling.
  • Vi har likvärdiga förutsättningar för mottagande och integration av ensamkommande-, nyanlända,- och asylsökande barn och unga.
ikon

Kontakta oss

Utvecklingschef

ikon

Självservice & blanketter