varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Mål: Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv

För att nå målet görs utvecklingsinsatser på olika nivåer i verksamheten.

Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv

Varbergs kommunala förskolors och skolors ansvar är att utbilda barn och elever för dagens och morgondagens kompetenser och stärka individernas självförtroende och att skolan ger rätt förutsättningar att göra val utifrån mål och drömmar. Det är först när alla barn och elever lyckas som vi är en framgångsrik skolkommun.

Därför skapar vi en lärande organisation med modern arbetslivsorientering.

Strategier för måluppfyllelse

  • Vi skapar samarbete mellan skola och omvärld som löper genom elevens hela skolgång. Förmågor tränas i situationer där kunskap och kreativitet utvecklar kompetens för ökad anställningsbarhet. 
  • Vi prioriterar tidig vägledning som utvecklar valkompetens. Det är en förutsättning för barns och elevers underbyggda val kring framtida studier och yrkesliv.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter