varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Verksamhetsplan 2016-2019

För att nå barn- och utbildningsnämndens mål finns beslutade strategier och prioriterade övergripande utvecklingsinsatser som styr barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete. Varje förskola och skola konkretiserar i en utvecklingsplan vad i verksamheten som behöver förbättras och utvecklas för att nå de gemensamma målen. 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan

Strategier och prioriterade utvecklingsinsatser sammanfattas i en verksamhetsplan PDF (pdf, 1.7 MB)tillsammans med hur vi systematiskt arbetar med att följa upp måluppfyllelse och kvaliteten på enhets- och förvaltningsnivå.

På varje förskola och skola bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån de förutsättningar, framgångsfaktorer och utvecklingsområden som identifierats i enheternas utvecklingsplan.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter