varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, grundskola och gymnasieskola bedrivs året runt med ett tydligt fokus på tvärprofessionella dialoger och verksamhetsnära analyser för att skapa en djupare förståelse av verksamheten och dess progression mot gemensamma mål.

Årshjul för uppföljning av förskolans, grundskolans och gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande på varje enhet under verksamhetsåret. Förskolechef eller rektor ansvarar för att leda och organisera ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån förutsättningar, framgångsfaktorer och utvecklingsområden funna i den egna verksamheten.

Läs mer om det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan respektive grundskola och gymnasium.

Årshjul för uppföljning av förskolans, grundskolans och gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter