Sök

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, grundskola och gymnasieskola bedrivs året runt med ett tydligt fokus på tvärprofessionella dialoger och verksamhetsnära analyser för att skapa en djupare förståelse av verksamheten och dess progression mot gemensamma mål.

Årshjul för uppföljning av förskolans, grundskolans och gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande på varje enhet under verksamhetsåret. Förskolechef eller rektor ansvarar för att leda och organisera ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån förutsättningar, framgångsfaktorer och utvecklingsområden funna i den egna verksamheten.

Läs mer om det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan respektive grundskola och gymnasium.

Årshjul för uppföljning av förskolans, grundskolans och gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete
ikon

Kontakta oss

Kvalitetsstrateg

ikon

Självservice & blanketter