varningsikon

2020-07-08 07.58

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola bedrivs året runt med ett tydligt fokus på tvärprofessionella dialoger och verksamhetsnära analyser för att skapa en djupare förståelse av verksamheten och dess progression mot gemensamma mål.

Årshjul för uppföljning

Det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande på varje enhet under verksamhetsåret. Förskolechef eller rektor ansvarar för att leda och organisera ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån förutsättningar, framgångsfaktorer och utvecklingsområden funna i den egna verksamheten.

Läs mer om det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan respektive grundskola.

Årshjul för uppföljning av förskolans, grundskolans och gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter