varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

From Great To Excellent

From Great to Excellent, FGTE, är ett regionalt samarbete mellan kommunerna Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Laholm samt Region Halland. Högskolan i Halmstad deltar också som samarbetspartner.

Samarbetet innebär i korthet att de samverkande kommunerna, genom gemensamt systematiskt kvalitetsarbete (i form av kompetensutveckling, kollegialt lärande och analyser) identifierar framgångsfaktorer för utvecklingsinsatser som leder till positiv resultatutveckling för elevernas måluppfyllelse. Arbetet i FGTE är ett långsiktigt arbete som utgår från utvecklingsarbetet i respektive kommun.

Gemensam kompetensutveckling och utbyten

Deltagarna i samarbetet ska i organiserad form lära av varandra, genomföra gemensam kompetensutveckling och följa upp effekterna för att kunna ta ytterligare gemensamma steg. Genom Högskolan i Halmstad knyts praktiknära forskare till arbetet och högskolans roll är att bedriva forskning tillsammans med kommunerna inom identifierade utvecklingsområden. Högskolan avser även att använda erfarenheterna i utveckling av lärarutbildningen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter