Sök

Pågående utvecklingsprocesser

Med barn och elevers måluppfyllelse i centrum arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med följande utvecklingsprocesser. Digital kompetens, ökad anställningsbarhet, barn- och elevhälsa, ledarskapet i klassrummet och kunskap och lärande.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter