varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Pågående utvecklingsprocesser

Med barn och elevers måluppfyllelse i centrum arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med följande utvecklingsprocesser. Digital kompetens, ökad anställningsbarhet, barn- och elevhälsa, ledarskapet i klassrummet och kunskap och lärande.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter