Sök

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande, BFL är ett av de områden som identifierats som viktigt att utveckla för att förbättra resultat, måluppfyllelse och kvalitet i skolan.

I Varberg arbetar samtliga kommunala skolor med BFL sedan 2014. Ett långsiktigt och strategiskt arbete där varje lärare har ett uppdrag att forma undervisningen så att varje elevs förståelse lyfts fram och ligger till grund för den fortsatta planeringen av undervisningen.

BFL har efter tre års arbete utvecklats allt mer från instrumentell metod till förhållningssätt med klassrumsnära och formativ praktik.

Anna Karlefjärd, forskare vid Karlstad universitet, berättar om utvecklingsarbetet inom BFL i Varberg där hon medskapar tillsammans med lärare och skolledare.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter