varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kollegialt lärande - Lärande organisation

Varbergs kommunala förskolor och grundskolor arbetar i ett kollegialt lärande. Genom strukturerat samarbete tillägnas kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter tillsammans, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Kollegialt lärande är att systematiskt påverka och utveckla undervisningens genomförande och därmed barns och elevernas resultat. 

I Varberg pågår ett ständigt arbete att organisera för kollegialt lärandet som möjliggör kontinuitet med tydliga förväntningar på det kollegiala lärandets utformning och innehåll. Detta skapar grund för långsiktigt arbete att utveckla skolornas undervisnings- och fortbildningskultur där det kollegiala och individuella lärandet utmanas, fördjupas och befästs.

Med utgångpunkt i forskning och teoribildning reflekterar pedagoger systematiskt utifrån en specifik frågeställning i en lärandecykel. I skolan har de senaste årens kompetensutvecklingsinsatser skett genom kollegialt lärande så som matematiklyft, läslyft, bedömning för lärande och ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK).  I förskolan arbetar pedagogerna med aktionsforskning som metod för det kollegiala lärandet genom att granska, analysera, utvärdera och förändra sitt eget och arbetslagets möte med barnen ur olika perspektiv.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter