Sök

Förskole- och grundskolenämnden

Förskole- och grundskolenämnden är en av kommunens tio nämnder och har ansvar för förskola och grundskola.

I Varbergs kommun består förskole- och grundskolenämnden av tretton ledamöter och fem ersättare. Hanna Netterberg (M) är ordförande och Linda Berggren (S) är vice ordförande.

Förskole- och grundskolenämndens årshjul

Förskole- och grundskolenämnden är den politiska nämnd som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Nämnden beslutar om ramar och mål för verksamheterna, fördelar budget och följer regelbundet upp och utvärderar verksamheterna. I förskole- och grundskolenämndens uppdrag ingår också att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt.

Som politiker i förskole- och grundskolenämnden kan du logga in för att ta del av årshjuletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för nämndens återkommande ärenden.

Du som invånare tar del av förskole- och grundskolenämndens kallelser och protokoll här.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter