varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Mål, strategi och praktik

För att nå barn- och utbildningsnämndens mål ska varje medarbetare känna till de förväntningar som finns och vad vi tillsammans ska åstadkomma. Förväntningarna finns sammanfattade i mål- och inspirationsdokumentet Bästa möjliga möte för lärande PDF (pdf, 5.8 MB)för förskola, grundskola och gymnasieskola i Varbergs kommun.

Bästa möjliga möte för lärande

Bästa möjliga möte för lärande

Hos oss möts barn, elever och personal utifrån samhällets mångfald och förändringar för att utvecklas och växa tillsammans. Det är i mötet mellan barn, elever och personal som den motivation skapas som utgör grunden för att barn och elever ska kunna utveckla sina kunskaper, förmågor och färdigheter.
Därför skapar vi alltid bästa möjliga möte för lärande.

Tillsammans skapar vi en lärande organisation

Vi har ett gemensamt engagemang, ett ömsesidigt ansvar och en strävan mot gemensamma mål. därför lär vi oss att söka kunskap tillsammans. Vi har mod att tänka och handla på nya och kreativa sätt som utmanar oss att överträffa det förväntade.

Min roll och betydelse för den lärande organisationen

Det förväntas att vi kontinuerligt reflekterar över vår egen roll och betydelse för resultat och kvalitet som uppnås, och bidrar till förbättringar.

 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter