varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Kvalitet och utveckling

Marie Nohed, lärare Påskbergsskolan

Foto:Hidvi

Politikerna i förskole- och grundskolesnämnden har antagit de långsiktiga målen för vår verksamhet. Beslutade strategier och prioriterade övergripande utvecklingsinsatser styr förskole- och grundskoleförvaltningens utvecklingsarbete. I våra förskolors och skolors egna utvecklingsplaner konkretiseras vad som behöver förbättras och utvecklas för att nå de gemensamma målen.

Utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål och inriktningar har förskole- och grundskolenämnden antagit tre långsiktiga mål:

Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat
Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv
Mål: Öka välmående och minska utanförskapFörvaltningens gemensamma strategier och prioriterade utvecklingsområden sammanfattas i verksamhetsplanen.PDF (pdf, 782.7 kB)
För att veta om prioriterade strategier och handlingar leder till ökad måluppfyllelse sker ett systematiskt kvalitetsarbete. Genom att analysera kvalitativ och kvantitativ data görs avstämningar för att få kunskap om vilken effekt olika insatser och åtgärder får för barns- och elevers måluppfyllelse och resultat. Detta arbete görs på alla nivåer – klassrum, avdelning, arbetslag, enhet och förvaltning.

I Varberg är få och tydliga mål framgångsfaktorer för kvalitet och utveckling. Vi har prioriterade utvecklingsinsatser med tydlig koppling till varje mål, och en systematisk och kvalitativ uppföljning av hela verksamhetens progression. Det är vår väg att skapa bästa möjliga möte för lärande i en lärande organisation.

Maria Wirén Utvecklingsschef förskole- och grundskoleförvaltningen

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter