varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en viktig del av förskollärar- och lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman. Under VFU-perioden utvecklar studenter kunskaper och kompetenser kopplat till det professionella uppdraget att vara pedagog och lärare.

När studenter genomför VFU i Varbergs kommunala förskolor och skolor, innebär det en möjlighet till inblick och förståelse för hur pedagoger och lärare arbetar i verksamheterna. Förskole- och grundskoleförvaltningens ambition är att studenter ska trivas, inspireras och vilja ta klivet in i verksamheterna efter examen.

Studenter som är intresserad av att förlägga VFU i Varbergs kommun kontaktar VFU-ansvarig på respektive högskola eller universitet. Studenter har möjlighet att önska vilken förskola eller skola VFU-perioden knyts till.

Förskole- och grundskoleförvaltningen har nära samarbete med lärarutbildningen vid Högskolani Borås, Högskolan i KHalmstad och Göteborgs universitet. Studenter från andra högskolor och universitet är givetvis välkomna att förlägga VFU i Varbergs kommun.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter