varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Personalförmåner

Som anställd i Varbergs kommun och förskole- och grundskoleförvaltningen har du möjlighet att ta del av ett varierat utbud av personalförmåner.

Generös föräldraledighet

Enligt lag har du rätt att vara föräldraledig i 18 månader och när du kommer tillbaka efter din föräldraledighet har du rätt att förkorta din arbetstid med 25 procent. Som anställd i Varbergs kommun är det mer förmånligt då du har möjlighet att komma överens med din chef om att förkorta arbetstiden till lägst 50 procent, om verksamheten tillåter. Ledigheten kan beviljas längst till och med det år som barnet fyller 12 år.

Friskvård

Du kan få friskvårdsbidrag om 1500 kr/per år för olika typer av friskvårdsaktiviteter. Friskvårdshanteringen sköts genom appen ePassi där medarbetare kan välja leverantör, ange summa för tjänsten och bekräfta köpet digitalt. Det behövs alltså inga utlägg eller kvitton. I appen kan man även se sitt befintliga saldo som man har kvar att nyttja under året.

Varbergs kommun har också avtal med några av de lokala friskvårdsarrangörerna där du kan få ytterligare rabatter. I Stadshus C på Norra Vallgatan 14 i centrala Varberg finns ett gym som du utan kostnad har till gång till.

Hyr cykel som förmån

Som anställd i Varbergs kommun har du även möjlighet att hyra en cykel eller elcykel till ett förmånligt pris under tre år och finansiera hyran med ett bruttolöneavdrag. Efter hyresperiodens slut väljer du att köpa ut cykeln till aktuellt marknadsvärde eller att lämna tillbaka den.

Fritidsstudiestöd

Vill du studera så har Varbergs kommun ett eget studiestöd. Ersättningen betalas ut som studiebidrag och kan fås med hela eller delar av kostnaden för resor, litteratur och kursavgift.

Pendelkort

Som anställd har du möjligheten att köpa ett årskort på Hallandstrafiken och betala detta via nettolöneavdrag på lönen. Genom att köpa årskortet kan du som pendlar få ett lägre månadspris än om du köper vanligt månadskortet.

Möjlighet till ökad sysselsättningsgrad

En gång om året, senast den 1 februari, kan du skriftligt anmäla önskemål om ökad eller minskad sysselsättningsgrad. Möjligheten gäller inte dig som är timavlönad vikarie. Erbjudandet om utökning/minskning ska ske inom ca sex månader. Du kan bli erbjuden utökning/minskning utanför din chefs arbetsledningsområde och/eller utanför din befattning under förutsättning att du har kompetens för arbetsuppgifterna. Förutsättningar för att du ska omfattas av erbjudandet inom sex månader är att du är beredd på att arbeta utanför din nuvarande arbetsplats och är villig att kombinera ditt nuvarande arbete med andra arbetsuppgifter som du bedöms ha kompetens för. Arbetsgivarens erbjudande kan innebära ändrade arbetstider.

Personalförening och konstförening

Varbergs kommun har en personalförening, KomAn, som erbjuder till exempel resor till konserter, teater- och musikalföreställningar, trivselarrangemang, föreläsningar, friskvårdsaktiviteter och mycket mera. Därtill finns en konstförening som varje månad lottar ut ett konstverk bland sina medlemmar och varje år har de ett stort lotteri med både bildkonst, skulptur, keramik, glas och textil.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter