varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Ledarskapsutveckling

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är till för skolledare som har anställning som rektor.

Alla rektorer i Varbergs kommun genomgår rektorsutbildning. Som rektor kommer du också erbjudas och ha möjlighet till flera interna chef- och ledarutbildningar som stärker dig i din funktion.

Skolverket beskriver utbildningen mer utförligt och hur du ansöker till programmet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Morgondagens ledare

Morgondagens ledare är ett utvecklingsprogram för potentiella chefer. Morgondagens ledare är ett samverkansprogram mellan Halmstads kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun, Falkenbergs kommun och Hylte kommun samt Region Halland. Syftet är att identifiera och utveckla nya ledare.

Är du tillsvidareanställd i regionen och har intresse, ambition och kapacitet att utvecklas vidare mot en framtida chefsroll kan du söka till programmet som genomförs årligen.

För mer information kontakta programledare eller programkoordinator för Morgondagens ledare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mentorskap

En mentor fyller en viktig funktion under introduktionsperioden för nyanställda lärare och förskollärare. En introduktionsperiod är inte längre är en förutsättning för legitimation, men kravet finns kvar på att nyanställda lärare och förskollärare ska genomföra en introduktionsperiod.

Som mentor är du en erfaren person som utifrån din yrkeskompetens bemöter lärarens eller förskollärarens tankar och funderingar. Läraren och förskolläraren är redan utbildade, men under introduktionsperioden ska ämneskunskaper och pedagogisk grundsyn omsättas i praktiken i det dagliga mötet med barnen och eleverna

Vill du bli mentor för introduktionsanställda ska du prata med din chef.

VFU-handledare

Är du en engagerad behörig lärare som gärna vill dela med dig av dina erfarenheter och handleda lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen? Att vara VFU-handledare ger unika erfarenheter av hur yrkeskunskaper kan föras vidare och en möjlighet att bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningarna är mycket viktig och uppskattad av lärarstudenterna, vilket innebär att du som VFU-handledare har en central roll för studenters utbildning. Eftersom lärarstudenterna ofta fungerar som en inspirerande resurs för hela skolan, förskolan eller fritidshemmet kan handledningen också ge dig möjlighet att själv utvecklas inom ditt yrke. Genom att handleda en lärarstudent får du och resten av skolans och förskolans personal nära kontakt med lärarutbildningarna och tillgång till aktuell ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning.

För att få vara VFU-handledare måste du vara behörig lärare och ha examen i rätt inriktning och ämne i relation till lärarstudentens val av program.

Rektor utser VFU-handledare.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seSjälvservice & blanketter