varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Introduktionsperiod för nyexaminerad

För att nyexaminerade ska få en bra start i sin karriär som förskollärare och lärare, erbjuds en introduktionsperiod om minst ett läsår eller motsvarande på heltid.

Under introduktionsperioden är du anställd och arbetar som förskollärare eller lärare i en förskola eller skola. Du får en mentor som ger sig råd i frågor som rör din yrkesroll och professionella utveckling. Mentorn är legitimerad, har yrkeserfarenhet och så långt som det är möjligt samma behörighet som dig.

Introduktionsperiodens innehåll

Introduktionsperioden ger yrkesmässigt stöd kring exempelvis ledarskap och yrkesetiska frågor. Den ger också en god start på en ny arbetsplats tillsammans med nya kollegor, och öppnar för delaktig i förskolans eller skolans utvecklingsarbete. Introduktionsperioden stimulerar individuell och kollektiv utveckling av professionsuppdraget som förskollärare och lärare.

Plan för introduktionsperiod

Det är rektor som ansvarar för att planera för introduktionsperioden. Tillsammans med nyutexaminerad och utsedd mentor identifieras behov av vidareutveckling och stöd som kan ges under introduktionsperioden.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter