varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Läslyftet

Läslyftet är en fortbildningsinsats i språk -, läs- och skrivdidaktik för lärare med fokus på kollegialt lärande. Syftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla lärares skicklighet och ledarskap i klassrummet.

Läslyftet riktar sig till lärare i samtliga skolformer även skolbibliotekarier kan delta i fortbildningen.

Kompetensutvecklingen sker genom återkommande träffar, med fokus på kollegialt lärande, och är tätt knuten till den ordinarie verksamheten och undervisningen. Träffarna genomförs med stöd av handledare och material från Skolverkets lärportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Modulerna i läslyftet är en resurs som bidar med teoribildning, forskning och vetenskapligt beprövade metoder och modeller och är öppen för alla lärare att använda.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter