Sök

Läslyftet

Läslyftet är en fortbildningsinsats i språk -, läs- och skrivdidaktik för pedagoger med fokus på kollegialt lärande. Syftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla pedagogers skicklighet och ledarskap i klassrummet.

Läslyftet riktar sig till pedagoger i förskola, förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan. Modersmålslärare och skolbibliotekarier kan också delta i fortbildningen.

Kompetensutvecklingen sker genom återkommande träffar, med fokus på kollegialt lärande, och är tätt knuten till den ordinarie verksamheten och undervisningen. Träffarna genomförs med stöd av handledare och material från Skolverkets läs- och skrivportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läslyftet ska bidra till att utveckla skolornas undervisnings- och fortbildningskultur. Det är ett långsiktigt arbete och innebär att pedagogernas lärande i ökad utsträckning blir en del av vardagen.

Läslyftet organiseras och genomförs av språk-, läs- och skrivutvecklare och övergripande förstalärare i nära i samarbete med rektorerna. Läsåret 2016/2017  har  flera av LiV-mentorer i grundskolan ett handledande uppdrag i Läslyftet.

Läsåret 2016/17 är läslyftets målgrupper pedagoger som undervisar i förskoleklass-åk 3, grundsärskola samt bibliotekarier.

ikon

Kontakta oss

Språk-, läs- och skrivutvecklare

ikon

Självservice & blanketter