varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Det här blogginlägget är äldre än ett år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-04-28

SKAL – samverkan skola-arbetsliv på riktigt!

Under tre års tid har ett arbetssätt för samverkan skola-arbetsliv formats i samarbete med Varbergs lokala näringsliv och de kommunala grundskolorna. Samarbetet kallas SKAL (skola-arbetsliv) och är ett långsiktigt, systematiskt och återkommande arbetssätt för elever, där eleverna möter fler än femtio olika yrken under sina nio år i grundskolan.

SKAL startade 2008. På tre av grundskolorna i Varbergs kommun knöts nära relationer till Södra Cell Värö och Ringhals med syfte att förverkliga en tanke om samverkan skola-arbetsliv på riktigt. När så barn-och utbildningsnämnden 2012 fattade beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att skapa en modern arbetslivsorientering som skulle motsvara den traditionella PRAO:n, sattes siktet in att låta SKAL bli det arbetssätt som alla grundskolor använde i syfte att samverka skola-arbetsliv och stärka elevers valkompetens för framtida val för studier och yrken.

Det breda perspektivet i studie- och yrkesvägledning är hela skolan ansvar, och SKAL motsvarar samt förverkligar detta i Varbergs kommunala grundskolor. Varje arbetslag i respektive stadie driver och ansvarar för processer och aktiviteter, vilka är återkommande år för år. Lärarna samarbetar med kollegor och företag, central skola- arbetslivsutvecklare samt skolledning. SKAL är förankrat i verksamhetsplan som ett ”hur” i ett av de kommunövergripande målen och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

De tolv SKAL-företagen som ingår i samarbetet har var och ett minst 35 olika yrken inom egna företaget och/eller organisationen. Två av de tolv SKAL-företagen, Region Halland och Varbergs Sparbank, är kommunövergripande och samarbetar med alla skolor, ca 6 800 elever, och tio företag har ett geografiskt skolområde med cirka 1100 elever som partners. De tio ”skolgeografiska” SKAL-företagen är: Bildepån, COOP Forum, Derome, Hajen Lågpris, ICA Kvantum Varberg, Kusthotellet, Ringhals, Södra Cell Värö, Varbergs Bostad och VIVAB.

SKAL-samarbetet är långsiktigt. Från hösten 2017 rullas hela processen ut på skolor och företag, och det är med höga förväntningar skola-arbetsliv möts och ger framtidens medarbetare en positiv start och upplevelse av vad det innebär att ha ett jobb i olika branscher och yrken. SKAL – samverkan skola-arbetsliv är på riktigt, och riktigt viktigt!

 

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna