varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-09-12

Hon är ny chef för barn- och elevhälsan

Möjligheten att få bidra med erfarenheter hon samlat på sig under tidigare uppdrag, attraherade henne att söka sig från Göteborg till Varberg. Möt Pernilla Bohlin, ny chef för barn- och elevhälsan i Varbergs kommunala skolverksamhet.

Pernilla Bohlin har höga förväntningar på sitt nya uppdrag.

Pernilla Bohlin har höga förväntningar på sitt nya uppdrag.

Pernilla Bohlin har en bred yrkesbakgrund som socionom där hon bland annat arbetat som utredare inom socialtjänsten, samordnare och projektledare för att unga kommer i sysselsättning samt som enhetschef för skolkuratorer och familjebehandlare i stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg. Det är med höga förväntningar hon tar sig an uppdraget som chef för barn- och elevhälsan i Varbergs kommun. När hon läste annonstexten tilltalade arbetsbeskrivningen henne mycket.
- Exempelvis specificerades att Varberg i barn- och elevhälsaarbetet utgår från klassrummet, och att en inkluderande elevsyn barn- och elevhälsan börjar i just klassrummet. Beskrivningarna stämde överens med de erfarenheter och kompetenser jag har, och som jag vill bygga vidare på.

Värdefull kunskap

Pernilla Bohlin har goda erfarenheter från både Kungsbacka och Göteborg vad gäller att samverka. Senaste uppdraget i stadsdelen Örgryte-Härlanda, vars storlek och invånarantal motsvarar Varbergs kommun, gav henne värdefull kunskap om hur en väl fungerande samverkan kan fungera och vad den kan åstadkomma. Kunskap hon tar med sig in i det nya uppdraget i Varberg.
- Det finns goda förutsättningar för samverkan utifrån de etablerade strukturer som redan finns.
I det kollegiala lärandet kan exempelvis kunskap från ett SIP-möte (samordnad individuell plan) delas för ett annat ärende, men det individuella perspektivet ska stå i centrum.
- Det är den som ser behov av ett möte som också sammankallar, säger Pernilla Bohlin som ser fram emot att ta del av hur planer och riktlinjer skapar görande i Varberg.

Under två veckor gick hon bredvid Ann-Sofie Linder, den tidigare chefen för barn- och elvhälsa, för introduktion, information och också för att möjliggöra en dialog om verksamheten för barn- och elevhälsan. Att detta upplevts som mycket positivt, bekräftar Pernilla Bohlin och beskriver att det är en välskött verksamhet som hon axlar ansvaret för efter Ann-Sofie Linder.

Öka elevers närvaro

Pernilla Bohlin kommer att ingå i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Hon upplever att uppdraget är tydligt, och en del i det blir att stödja och implementera barn- och elevhälsaplanen. Ett annat att arbeta med att öka elevers närvaro, där tidiga insatser är nyckeln till framgång.
- Vi behöver samarbeta med förskolan och där fråga om ett barns närvaro, så att när barnet kommer upp i skolan, blir det inte en överraskning om det finns utmaningar runt exempelvis att öka närvaron, berättar Pernilla Bohlin.

Pedagog Varberg hälsar Pernilla Bohlin välkommen till barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna