Sök

Studiehandledning

Studiehandledning på elevens modersmål är en stödinsats som finns i grundskolan och gymnasieskolan. För att studiehandledningen ska stödja elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen krävs ett nära samarbete mellan dig som pedagog och studiehandledaren. 

Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. Det är rektor som fattar beslut om vilket efter kartläggning av elevens behov.

Studiehandledning i grundskolan

I åk 1-9 ges elever studiehandledning. Ansökan om studiehandledning görs av rektor. En utvärdering av varje elevs behov av studiehandledning görs av rektor efter varje termin och utifrån utvärderingen görs sedan en ny ansökan om fortsatt studiehandledning.

Studiehandledning i gymnasieskolan

För en elev som går på gymnasieskolans språkintroduktion och nationella program beslutas antalet studiehandledda timmar/vecka i samråd med rektor.

Ansökan om studiehandledning görs av rektor. En utvärdering av varje elevs behov av studiehandledning görs av rektor efter varje termin och utifrån utvärderingen görs sedan en ny ansökan om fortsatt studiehandledning.

Manual för studiehandledning

I manualen för studiehandledningPDF (pdf, 1.1 MB) finns faktorer och riktlinjer som främjar en god studiehandledning samlade.

 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seikon

Självservice & blanketter