Sök

Mottagande av nyanlända barn och elever

I Varberg finns rutiner och förutsättningar att ge nyanlända barn och elever en likvärdig start, att utvecklas och lära. Mottagande i förskola, grundskola och gymnasieskola har rutiner som utgår från nationella styrdokument.

Mottagande i förskolan

När ett barn med annat modersmål än svenska placerats i en förskola kontaktar introduktionsteamet från Enhet flerspråkighet förskolan. Teamet påbörjar planering för introduktionsstöd, där en modersmålspedagog deltar i verksamheten.

Mottagande i förskoleklass och åk 1 i grundskolan

När en elev med annat modersmål än svenska placerats i förskoleklass och åk 1 i en grundskola kallar skolan eleven till ett inskrivningssamtal. Under inskrivningssamtalet ges bland annat information om den svenska skolan, aktuell skolenhet och hälsosamtal. Under inskrivningssamtalet medverkar en studiehandledare från Enhet flerspråkighet.

Rektor ansöker om introduktionsstöd från Enhet flerspråkighet. Introduktionsstöd ges intensivt under elevens första veckor i skolan. En modersmålspedagog deltar vid introduktionen.

Mottagande i åk 2-9 grundskolan

När en elev med annat modersmål än svenska placerats i åk 2-9 i en grundskola kallar skolan eleven till ett inskrivningssamtal. Under inskrivningssamtalet ges bland annat information om den svenska skolan, aktuell skolenhet och hälsosamtal.

Under inskrivningssamtalet medverkar en studiehandledare från Enhet flerspråkighet. När eleven sedan börjar i skolan fortsätter kartläggningen av elevens kunskaper och ett hälsosamtal genomförs. Efter att kartläggningen avslutats fattar rektor ett beslut om undervisning och klassplacering.

Mottagande i gymnasieskolan

När en elev med annat modersmål än svenska börjar på gymnasieskolan kallar skolan eleven till ett inskrivningssamtal kring språkkunskaper, tidigare skolgång och intressen. Eleven får också information om skolan, schema, skolstart och hälsosamtal.

Under inskrivningssamtalet deltar modersmålslärare eller tolk. Efter inskrivningssamtalet placeras elever i en grupp på Språkintroduktionen.

 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seikon

Självservice & blanketter