Sök

Nyanlända och modersmål

Ett nära samarbete mellan undervisande pedagog och studiehandledare är grunden för att skapa en trygg och likvärdig start för nyanlända barns och elevers skolgång.

Nyanlända barns och elevers lärande och kunskapsutveckling bedrivs på svenska och modersmålet. En viktig förutsättning för att lära och utveckla. Tvåspråkigheten ställer krav på hur den pedagogiska verksamheten utformas i varje förskola och skola, så att tvåspråkiga barn och elever får det stöd som är berättigat.

Enhet flerspråkighet

För Varbergs kommunala förskolor och skolor samordnas och utvecklas mottagandet av nyanlända barn och elever av Enhet flerspråkighet. Enheten anordnar modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan och gymnasieskolan.

Tips på digitala tjänster i mötet med nyanlända barn och elever

Varbergs kommunala förskolor och skolor har appar, program och kommunlicenser som kan användas i undervisningen och i mötet med nyanlända barn, elever och vårdnadshavare.

I materialbankenPDF (pdf, 1.4 MB) finns tips på läromedel för flerspråkiga barn och elever.  

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter