Sök

 

Värdeskapande lärande

Värdeskapande lärande är processer där elevers kunskap, förmågor och åsikter skapar värde för personer utanför den egna gruppen eller klassen. Eleverna blir kunskapsbärare, i ett lärande som av eleverna själva beskrivs som viktigt på riktigt.

Det värdeskapande lärandet i Varbergs kommunala skolor tar avstamp i aktuell skolforskning av Martin Lackéus, som i effektstudie tillsammans med bland andra Skolverket empiriskt beprövats under 2012-2016. Forskning visar att värdeskapande aktiviteter har hög effekt för elevers lärande och att det är känslorna och upplevelserna i processerna som har betydelse. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt.

I Varberg inkluderar värdeskapande lärande olika dialogmetoder och ”skarpa projekt” där eleverna bidrar till att utveckla Varberg som stad och ort, skapa mötesplatser och samtalsforum som bidrar samt stärker inkludering, mångfald och välmående.

Värdeskapande lärande - grundskolan

Seniorsurf

Trådlöst nätverk ikon

I Varberg erbjuds elever i åk 6 att delta i #Seniorsurf och i metoden lära äldre människor att hantera moderna digitala verktyg så som smarta telefoner, läs- och lärplattor samt datorer.

Stadsutveckling i undervisningen

I dialogmetoden Arkitekter i skolan får eleverna ett ”skarpt uppdrag” av en extern aktör, förvaltning eller företag, med fokus på bygg- och utformningsprocesser i elevernas närmiljö. Exempelvis har elever i årskurs 5 deltagit i att utforma utegården till en förskola. Ett annat exempel är då elever i åk 4 gavs i uppdrag att ge input och förslag till utvecklingen av torget i Varberg. Ett tredje exempel är då elever i åk 8 bjöds in till arkitekttävlingen för Västerport och deltog i workshops där de mötte arkitektteamen och djuplodade i de tre förslagen för den nya stadsdelen.r samt datorer.


Värdeskapande lärande - gymnasiet

Vänner med vatten

Elever som läser språkintroduktion möter elever som går på surfgymnasiet. Simkunnigheten förbättras, surfkunskap lärs ut och vattenvanan stiger.

Cykelkorgen

Elever på teknikprogrammet utvecklar nya lösningar på bland annat cykelkorgar till Cycle Europe.

Flyga drake

Boken med samma namn läses av ekonomielever på engelska och av språkelever på svenska. De båda grupperna möts för dialog kring boken. Projektet avslutas med gemensamt drakbygge och en dag när drakarna lyfter.

Framtidens busskultur

I Framtidens busskultur samverkar Nobina med Estet- och samhällsprogrammet där elever analyserar ungdomars resvanor och ger förslag på hur ungdomar i större utsträckning kan åka kollektivt. Underlaget ska användas för att designa framtidens busshållplatser.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seikon

Självservice & blanketter