varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Valkompetens

Valkompetens syftar till att utveckla elevernas kunskap om sig själva i förhållande till sin omgivning. Förmåga att sortera information samt fatta och hantera beslut i en föränderlig värld.

Valkompetens kan stärkas i ett tidsnära perspektiv eller i ett längre livslångt perspektiv. Vi använder oss av tre ledord: inblick, utblick och överblick. Det första mötet med eleverna i grundskolan sker i årskurs 6 och tar avstamp i deras drömmar om framtiden.

På gymnasieskolan samtalar studie- och yrkesvägledare med de elever i åk 1 som inte kommit in på sitt förstahandsval och fungerar som ett bollplank kring vidare studier och arbete genom under hela gymnasietiden.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter