varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Valkompetens

Valkompetens syftar till att utveckla elevernas kunskap om sig själva i förhållande till sin omgivning. Förmåga att sortera information samt fatta och hantera beslut i en föränderlig värld.

Valkompetens kan stärkas i ett tidsnära perspektiv eller i ett längre livslångt perspektiv. Vi använder oss av tre ledord: inblick, utblick och överblick. Det första mötet med eleverna i grundskolan sker i årskurs 6 och tar avstamp i deras drömmar om framtiden.

På gymnasieskolan samtalar studie- och yrkesvägledare med de elever i åk 1 som inte kommit in på sitt förstahandsval och fungerar som ett bollplank kring vidare studier och arbete genom under hela gymnasietiden.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter