Sök

Skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv är en del av verksamheten i Varbergs kommunala skolor. Från förskoleklass till tredjeårselever på gymnasiet har processer utvecklats där elever bygger förståelse och kunskap om de olika vägar till vidare studier och arbete som finns.

SKAL, yrkescollage och arbetslivsdagar- grundskolans stomme

De kommunala grundskoleteamen har minst ett större företag kopplat till sig i ett samarbete som kallas SKAL (SKolaArbetsLiv). Samarbetet innebär att teamen långsiktigt och återkommande har processer med fokus på arbetsliv, arbetsmarknad, utbildning och kompetens.

SKAL-företagen bidrar till ett lärande där yrkeskompetenser synliggörs, och möjliggör för elever att utveckla förståelse för arbetsliv och arbetsmarknad utifrån olika branscher, yrken och perspektiv. Processerna kan innehålla möten mellan yrkesföreträdare och elever, arbetsplatsbesök och så kallade skarpa projekt där eleverna får autentiska uppdrag att arbeta med.

I åk 7 samarbetar SYV och undervisande lärare med eleverna i ett Yrkescollage. Nyfikenhet, drömmar och utblick är ledord för processen och ger stöd för vidare samtal inför gymnasievalet i åk 9.

I åk 8 genomförs arbetslivsdagar. Föreläsningar och studiebesök samordnas och syftet är att elever utifrån egna önskemål möter företrädare för yrken de är nyfikna på. Arbetslivsdagarna är uppdelade i två moment, dels besöker yrkesföreträdare skolan, dels beger sig eleverna ut på studiebesök.

Branscher, yrken, skuggning och UF - gymnasiets stomme

Vid en branschdag delar inbjudna yrkesföreträdare från arbetslivet med sig av sina erfarenheter kring bransch, företag och yrkesliv samt tipsar om hur man kan ta sig in på arbetsmarknaden. Dessa dagar arrangeras i år 1 med syfte att inspirera och ge kunskap inför elevernas fortsatta val. Yrkesdagar arrangeras i år 2 på samtliga studieförberedande program. Ett stort antal yrkesföreträdare bjuds in till skolan med för att ge en bild av yrket, en dag på jobbet, krav för att klara yrket, karriärvägar m.m.

När en elev jobbskuggar har eleven i uppdrag att följa och vara tillsammans med en eller flera yrkesföreträdare under en vecka. Genom att diskutera, fråga och observera lär sig eleven mer om yrket, branschen eller arbetsplatsen. Skuggning genomförs på samtliga studieförberedande utbildningar i år 2 och/eller år 3.

Peder Skrivares skola profilerar sig som en UF-skola och har utsetts till årets UF-skola flera gånger, senast 2015. Genom UF tränar eleverna förmågor och kompetenser som efterfrågas av arbetslivet. De uppmuntras att tänka kreativt, samarbeta och skapa kontakter för fortsatt lärande och arbete. UF-eleverna möter också arbetslivet genom rådgivare, draknästen, nätverksmöten och en lokal UF-gala.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter