Sök

MOA-mässan 2020

MOA-mässan inkluderas i Varbergsmodellen MOA, modern arbetslivsorientering. De kommunala grundskolornas SKAL-företag och andra medskapare kommer att visualisera olika yrken i olika branscher i en lokal yrkesmässa.

Modell över MOA

Mässan går av stapeln den 18 mars 2020. Ambitionen är att skapa en mötesplats mellan skola- och arbetsliv där upplevelser av arbetsliv och arbetsmarknadskunskap dockar an elevernas undervisning och stärker elevernas valkompetens.

Förebild för form och innehåll i MOA-mässan är EuroSkills som arrangerades i Göteborg 2016. Interaktivitet, upplevelser och ”prova på” ska ersätta den mer traditionella formen för mässor med klassiska montrar och ren informationsöverföring. Utöver besök på mässan ska elever förberedas för besöket genom att reflektera över yrken, branscher och framtida val för vidare studier och karriär.

Läs mer om MOA-mässan 2020

Mål och syfte med MOA-mässan 2020PDF (pdf, 161.5 kB)

Läs om MOA-mässan 2019

Ett samhälle slöt upp för elevers valkompetens

Lokal yrkesmässa - kompletterande del till MOA, del 2

Lokal yrkesmässa - kompletterande del till MOA, del 1

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö och Helle Lagerborg

Skola- arbetslivsutvecklare

ikon

Självservice & blanketter